merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Döküman Filtresi

1 Haziran 2011 - Genel

M.Efe

Otogaz İstasyonlarında Müdür Zorlaması Tutmadı 

Zorunlu Sorunlu Sorumlu Müdür

EPDK çıkardığı Sorumlu Müdür Yönetmeliğiyle 13.06.2006 tarihinden itibaren otogaz istasyonlarına sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu getirdi. Sorumlu müdür bulundurmayanlara 5307 sayılı kanunun 16’ncı maddesinin c alt bendine göre 61 bin TL idari para cezası düzenleniyor. Kurum ayrıca asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırma yükümlülüğüne uyulmadığı gerekçesiyle de ceza uygulanmasına rağmen piyasa uygulamayı kabullenmedi.

İstasyon sahipleri yasak savmak için sorumlu müdürlük belgesi almış biriyle sözleşme yapıyor. Her ay ücretini ödüyor. Ancak sorumlu müdürü, müdür yapmıyor. Sorumlu müdürü istasyonda kimse tanımıyor. Sorumlu müdürün bir işe yaradığı düşünülmüyor. Sektöre faydası yok. Faydası olması da amaçlanmamış. Gerçek amacın ne olduğu herkes tarafından bilinmekte, ancak kimse bu konuda konuşmak istemiyor. Çarpıklık kabullenilmiş. Belki de düzeltmeye mecalimiz kalmadı. Sorumlu müdürün niteliklerini belirleme yetkisi EPDK’ya ait. Kurum, sorumlu müdürlük için, makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarında eğitim almış ve mühendislik odasından belge almış olma şartını aramakta.

Bünyeye uymayan zorlama çözümler

EPDK’nın belirlediği niteliklerde sorumlu müdüre istasyonlarda ihtiyaç bulunmuyor. Ancak Kurum bu niteliklerde direniyor. Nitelikler değişmesin ancak beş istasyona bir sorumlu müdür bakabilsin. Yetmedi, aynı il sınırlarında beş istasyon bulunmaz ise yine nitelik değişmesin, komşu il sınırından da istasyon bulunabilsin. Her bir istasyon ayrı ayrı sigortalı göstersin gibi bünyeye uymayan zorlama çözümlerle hala niteliklerde diretiliyor. Görev alanındaki diğer piyasalarda sorumlu müdür bulunmazken EPDK’nın LPG piyasasındaki sorumlu müdürün nitelikleri konusunda ısrarına anlam verilemiyor. Bu konuda enerji piyasaları kendi içinde çelişiyor. Akaryakıt istasyonunda, akaryakıt depolama tesisinde, doğalgaz depolama tesisinde veya doğalgaz istasyonunda sorumlu müdür gerekmiyor. Ancak otogaz istasyonundaki sorumlu müdür mutlaka mühendis olacak, sadece dört daldan birinde eğitim görmüş olacak ve TMMOB’a bağlı odalardan sorumlu müdür belgesi almış olacak. Anlaşılır gibi değil. Otogazın normal insanların idrak edemeyeceği bir özelliği var sanırım. Ya da LPG’nin doğalgaz ve akaryakıtla mukayese edilemeyecek bilinmeyen özellikleri bulunuyor. EPDK’ nın bilip de bizim bilmediğimiz LPG’nin farklı bir özelliği yoksa otogaz istasyonlarında sorumlu müdürün nitelikleriyle ilgili direnç izah edilemez.

Piyasanın prensiplerine ters kurallar

Otogaz istasyonlarında mühendis bulundurmak da, bu mühendisi istasyondan sorumlu tutmak da, beş istasyonu aynı kişiye bağlamak da mümkün değil. Piyasanın prensiplerine ters kurallar koymak yel değirmenleri ile savaşmaya benzer. Otogaz istasyonlarında belli dallarda mühendislik diploması bulunan birinin sorumlu müdürlük yapmasını istemek sektörün gerçekleriyle bağdaşmıyor. Genellikle lise düzeyinde öğrenim görmüş kişiler istasyonlardan sorumlu veya işletme sahipleri bu sorumluluğu alıyor. İstasyon sahibinin güvenip sorumluluğu devretmeyeceği birini kimse yönetmelikle müdür tayin edemez. Ederse de tutmaz. Tek yapılması gereken istasyon sahibinin istasyonun başına koyduğu sorumluyu, sorumlu müdür yapmaktır. Bir gerçek müdür, bir de TMMOB’dan sorumlu müdür belgesi almış göstermelik müdür uygulaması yürümez. Piyasalarla savaşan bir uygulamayı sürekli yürütmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir an önce uygulamadan vazgeçip sorumluluk işletmenin gerçek müdürlerine verilmelidir. Otogaz istasyonunun sorumluluğunu omzunda hisseden gerçek müdür kimse, sorumlu müdür de aynı kişi olmalıdır.

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.