merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Üyelik İşlemleri

Üyelerin,

  1. Fiil ehliyetine sahip olması,
  2. Türkiye’de ikamet etmesi,
  3. Dağıtım veya depolama şirketinin sahibi, yönetim kurulu üyesi veya üst düzey çalışanı olması,
  4. Derneğin amaçlarını benimsemiş olması ve aidatlarını ödemesi şarttır.

Üyeliğe kabul

En az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla derneğe üye kabul edilir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır.

Dağıtım ve depolama şirketleri dışından üye kabulü için genel kurul kararı gerekir.

Üyeliğin sona ermesi

Kanunda ve tüzükte aranan şartları yitirenler üyelik haklarını kaybederler. Üye istediği anda üyelikten çekilebilir. Dernekten ayrılanların ayrılış tarihine kadar tahakkuk eden aidat borçları tahsil edilir ve yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir. Ayrılan kişiler başvuruları halinde tekrar üyeliğe kabul edilebilir.

  • Üyelik dilekçesi,
  • 2 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı, fotokopisi,
  • Yerleşim Yeri Belgesi,

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.