merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Hakkımızda

1980’li yıllarda Anadolu’nun farklı illerinde LPG dağıtım şirketleri kurulmaya başlayınca; dayanışma içerisinde büyüyebilmek için 1987 yılında Anadolu LPG ve Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni kurarak sektördeki mücadelemizi Dernek çatısı altında yürütmeye başladık.

2012 yılında Anadolu’daki akaryakıt firmalarını da kapsayacak şekilde faaliyet alanı genişletilmiş; Derneğimizin adı “Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği” olmuştur.

Derneğimiz Anadolu’daki orta ve küçük ölçekli LPG ve Akaryakıt Dağıtım Şirketlerini temsil etmektedir.

Derneğin amacı;

  • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile akaryakıt dağıtım ve depolama faaliyetinde bulunanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak,
  • Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir çevre için LPG kullanımını teşvik eden faaliyetlere destek vermek,
  • LPG ve akaryakıt sektöründeki etik kuralların oluşturulmasına ve yerleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • LPG ile petrol piyasasındaki yatırım ve çalışma ortamının iyileştirilmesini desteklemek,
  • Piyasada rekabeti engelleyen veya kısıtlayan faaliyetleri önlemek,
  • Rekabetçi bir piyasa yapısı oluşmasına katkı sağlamak,
  • Çalışma barışını bozan ve haksız rekabete yol açan faaliyetleri engellemeye çalışmaktır.

Kurucu Üyeler

Reşat KÖSE, Yılmaz KOÇAK,Bedii OKYAY, Mustafa YAĞIZ, Selahattin ŞEHİTOĞLU, A. Kadir ENGİN, Yaşar HARZADİN, Nurullah KAHYAOĞLU, Temel BARIŞ, Suat ÖZTÜRK, İ. Hakkı YILMAZ, Abidin ORAL.

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.