merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Teminat verme süreleri uzatıldı

Teminat verme süreleri uzatıldı

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların süresi, 30 Haziran 2022 gününe (30 Haziran dahil) kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin sirkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanmıştır.

https://www.gib.gov.tr/node/159826

Bilgilerinize,

Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD

Önceki Derneğimiz Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Yorumunuzu Yazın

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.