merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Döküman Filtresi

31 Mayıs 2022 - Genel

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların süresi, 30 Haziran 2022 gününe (30 Haziran dahil) kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin sirkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanmıştır.

https://www.gib.gov.tr/node/159826

Bilgilerinize

Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.