merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği

8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1- 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansı Kurul Kararıyla,”

 MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansları Kurul Kararıyla sona erdirilir.”

 MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Önceki EPDK LPG Piyasası ve Petrol Piyasası Temmuz 2022 Sektör Raporları

Yorumunuzu Yazın

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.